“Zo simpel is het eigenlijk”

De wereld van beleidsontwikkeling en maatschappelijk vastgoed is complex. Dat weet u zelf ook wel. Daarom bent u op zoek naar mensen die het zo eenvoudig mogelijk houden. Die een opgave weer overzichtelijk maken en met doeltreffende oplossingen komen:

  • ruimtelijke antwoorden op maatschappelijke vraagstukken op het gebied van cultuur, educatie, sport, welzijn en wonen
  • (beoogde) gebruikers en betrokkenen meenemen in een ander gebouw  (‘hardware’) en/of nieuwe afspraken over beheer, exploitatie en onderhoud (‘software’)
  • lange termijn en actuele ontwikkelingen, bijvoorbeeld op fiscaal gebied, op een slimme manier verknopen -> zo komen we tot beleid, programma’s, projecten en “quick wins” voor een optimale benutting van gebouwen en ruimten.

Middenin neemt geen genoegen met ‘papieren waarheden’, maar streeft naar realiseerbare oplossingen die op draagvlak kunnen rekenen. We werken graag regelmatig bij onze opdrachtgevers, zodat we weten wat er speelt. Dit nemen we mee naar onze werkplaats, waar we met ons team tot doeltreffende oplossingen komen.