Maatschappelijk vastgoed = gebouw + organisatie

In de filosofie van Middenin is maatschappelijk vastgoed “gebouw + organisatie”. Het is onze missie om steeds weer te komen tot nieuwe en betere huisvestingsoplossingen.

Eén vraag staat voor ons centraal: ‘Wat wil je bereiken?’ Natuurlijk, je wilt een verbetering van de bestaande situatie. Maar is die verbetering kwalitatief of financieel, voor eigenaar en/of gebruiker? Gaat het om lagere kosten en/of meer inkomsten, of verwezenlijking van (meer) maatschappelijke beleidsdoelen?
De ervaring leert dat de oplossing kan liggen in (een) gebouw(en), maar net zo goed in nieuwe afspraken over het gebruik en beheer van bestaande panden en ruimten. Of juist in professionalisering van degenen, die zich met dit vastgoed bezighouden (ontwikkelaars, beheerders en exploitanten).

Middenin werkt vanuit de gedachte dat onze opdrachtgevers zich verantwoordelijk voelen voor het huisvesten van maatschappelijke activiteiten en instanties. Daarom kijken we nadrukkelijk naar (de gebruiksmogelijkheden van) bestaand vastgoed – zowel binnen als buiten de portefeuilles van onze opdrachtgevers. Vanuit de bestaande context schetsen we oplossingen die haalbaar zijn, niet alleen financieel, maar ook in ruimtelijk-functionele, maatschappelijke en organisatorische zin.

Tot slot: wij werken vanuit het principe dat maatschappelijk vastgoed vastgoed voor de gemeenschap is. Publieke voorzieningen, die alleen kunnen worden ontwikkeld en verbeterd mét die gemeenschap. Daarbij spreekt voor zich, dat (beoogde) gebruikers worden betrokken – want als ervaringsdeskundigen zijn zij niet te evenaren.

Lees meer over onze benadering, over de opdrachten waar die is toegepast of over onze werkplaats.