Wijkgericht werken Sociaal Domein Zeist

In 2015 vond de transitie plaats van wettelijk taken met betrekking tot het sociaal domein (Wmo, Participatie- en Jeugdwet, Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) van het Rijk naar gemeenten. Ook de Gemeente Zeist heeft moeten pionieren om hier vorm en inhoud aan te geven – én om hiervoor passende huisvesting te creëren. Dit is gedeeltelijk gelukt.

In augustus 2019 is Richard begonnen met een traject dat moest leiden tot:

  • inzicht in de huidige knelpunten;
  • ‘quick wins’: knelpunten die snel (dit najaar) en tegen beperkte kosten kunnen worden opgelost;
  • een project-/uitvoeringsplan voor de overige knelpunten.

Hiertoe werkte Richard meerdere dagdelen op de verschillende locaties Zo kon hij de werkwijze van de teams ervaren én hoe hun huisvesting in de praktijk functioneerde.

Begin 2020 presenteerde Richard bovengenoemde uitkomsten in een rapport genaamd “een plan voor Huisvesting Toegang Sociaal Domein: Centrum Jeugd en Gezin en Sociale Teams in Zeist”. Hierin werd uitgebreid ingegaan op de huidige en beoogde werkwijze – en hoe die te vertalen naar passende huisvesting. Een en ander werd ook projectmatig gedefinieerd, incl. precieze doelen, kaders en middelen.

En toen … kwam er zoiets als corona … vooralsnog is alleen het Wijkservicepunt Vollenhove gerealiseerd.

<<<  Terug naar overzicht Opdrachten