VvE’s div. sportparken, Utrecht

De gemeente Utrecht heeft verschillende sportaccommodaties in (her)ontwikkeling, in samenspraak met de verenigingen. De gemeente Utrecht is eigenaar van de grond en splitst de grond en opstallen in appartementsrechten. Hierdoor ontstaat van rechtswege een Vereniging van Eigenaren (VvE).

Voor sportclubs is het lastig om de consequenties van ontwerpkeuzes te overzien. Middenin is gevraagd hierbij te ondersteunen, o.a. bij de sportparken Nieuw-Zuilen, Aziëlaan en Fletiomare-Oost.

Bas en Richard nemen de tijd om, met de gemeente én de gebruikers gezamenlijk, het ontwerp door te spreken. Vervolgens doen ze een voorstel voor afspraken over eigendom, beheer&onderhoud en exploitatie/gebruik, met daarbij een doorvertaling naar de vaste baten en lasten (kapitaallasten, afschrijving, energie, etc.) voor het geheel en per partij – de zgn. exploitatiebegroting.

Op basis van deze stukken worden de formele, juridische documenten opgesteld: splitsingsakte en -tekening, erfpachtovereenkomsten en-aktes, etc. De meer veranderlijke zaken krijgen een plek in het Huishoudelijk Reglement en/of een Samenwerkingsconvenant tussen partijen.

<<<  Terug naar overzicht Opdrachten