Projectmanagement Kulturhus Westervoort

Terwijl de aannemerselectie al liep, werd Middenin begin  2011 door de gemeente Westervoort benaderd met de vraag of hun plannen voor een Kulturhus financieel haalbaar waren. Pieter-Bas en Richard bekeken de bouwkostenraming en voerden gesprekken met de manager van De Nieuwhof over de bezetting en activiteiten in het bestaande gebouw. De bevindingen verwerkten ze in een exploitatiebegroting en een presentatie aan de gemeenteraad, incl. aanbevelingen op bouwkundig, fiscaal en organisatorisch vlak. Mede op basis daarvan werd definitief besloten tot de realisatie van "Kulturhus De Nieuwhof".

In het verlengde daarvan werd Richard gevraagd als projectmanager. Met de aannemer werden enkele kleine aanpassingen in het gebouwontwerp doorgevoerd en een andere fasering afgesproken. Zo ontstond ruimte om de buitenruimte en inrichting te ontwerpen en te laten aansluiten bij het gebouw.
Ook werd een nieuw stichtingsbestuur aangeworven. Pieter-Bas en Richard hielpen hen met het ondernemingsplan. Management en werkvloer werden versterkt, dankzij de landelijke regeling voor combinatiefuncties. Zomer 2012 opende De Nieuwhof haar deuren, inmiddels als onderdeel van een breder "Kulturhus Westervoort".

Richard: “Voor een kleine gemeente als Westervoort is de ontwikkeling van een Kulturhus een opgave die zich eens in de 30 jaar voordoet. Hoewel we pas in een laat stadium werden ingeschakeld, hebben we toch een bijdrage kunnen leveren aan een toekomstbestendige voorziening, waar inwoners, verenigingen en spelers op het gebied van welzijn en zorg inmiddels dankbaar gebruik van maken.

 

<<<   Terug naar overzicht Opdrachten