Procesbegeleiding oprichting Makelpunten

Begin 2011 namen Bouwstenen voor Sociaal en Middenin het initiatief voor een netwerk rondom het thema ‘Makelpunten’. Hierbij werd dankbaar gebruik gemaakt van de kennis en ervaringen van de gemeente Utrecht, waar het idee voor een Makelpunt eind 2007 ontstond.

Een Makelpunt is gericht op het samenbrengen van vraag naar en aanbod van ruimte voor (maatschappelijke) activiteiten, met als doel bestaande gebouwen beter te benutten en tegelijkertijd maatschappelijke doelstellingen te realiseren. En dat past precies in de missie en visie van Middenin.

Sindsdien is er veel gebeurd. Inmiddels zijn er bijna 20 Makelpunten operationeel en ondersteunen we verschillende steden en regio’s om ook een Makelpunt op te richten. Daarnaast komen de Makelpunten geregeld bij elkaar om ervaringen uit te wisselen en gezamenlijk verder te komen op de ingeslagen weg. Op de volgende pagina’s leest u hier meer over.

Met dit netwerk geeft Middenin invulling aan haar ambities als maatschappelijk ondernemer.

Laatste nieuws: ook de gemeente Delft wil een Makelpunt!

<<< Terug naar overzicht Opdrachten