Proces-/Projectmanagement MFA Dongen

De gemeente Dongen werkt aan de ontwikkeling van een multifunctionele accommodatie voor sociaal-culturele activiteiten. Deze vervangt van een zestal gebouwen, die niet efficiënt worden benut en gedateerd zijn. Richard werd als procesmanager gevraagd om “een gedragen Programma van Eisen op te stellen dat ruimte biedt aan de huidige gebruikers en de bibliotheek".

Richard stelde een integrale ontwikkeling voor van een gebouw én van een organisatie om dit gebouw te beheren en exploiteren: "Dit betekende impliciet, dat de financiële haalbaarheid niet (primair) wordt bepaald door de investering in het gebouw, maar door de structurele baten en lasten gedurende 40 jaar. Door aan de voorkant te beschrijven hoe de samenwerking na oplevering eruitziet, dienen partijen zich te committeren. En zo kan ook al in een vroeg stadium de (maximale) BTW-aftrek worden bepaald."

Met Stichting DonckHuys (beoogd exploitant), Theek5 (bibliotheek), KunstPodium (kunsteducatie) en ContourdeTwern (welzijn) is een visie op toekomstige activiteiten/dienstverlening en onderlinge samenwerking ontwikkeld. Dit vormde de basis voor een gezamenlijk ondernemingsplan, een Programma van Eisen voor het nieuwe gebouw en een exploitatiebegroting met de structurele financiële effecten voor alle MFA-partners. Eea is samengebracht in een Samenwerkingovereenkomst, die in juni 2015 werd ondertekend.

Richard werd ook gevraagd om 3 aankomend projectleiders binnen de gemeente te coachen: “We hebben samen een projectorganisatie neergezet, waarin iedere projectleider een onderdeel aanstuurt. Zo ervaart men wat het betekent om in een project te werken.

Najaar 2015 werd de opdracht voor ontwerp en bouw (Design&Build) gegund aan een ontwikkelcombinatie van o.a. BMV en KdV architectuur. Met de gebruikers zetten zij de puntjes op de i van hun schetsontwerp. In december 2016 startte de bouw; in mei 2017 konden we geïnteresseerden voor het eerst rondleiden (zie dit filmpje!). Ondertussen krijgen de samenwerkingsorganisatie en de ontwerpen voor het interieur en de buitenruimte definitief vorm ... De ingebruikname is voorzien mei 2018.

<<< Terug naar overzicht Opdrachten