Huisartsenpraktijk Megen in sociaal-cultureel centrum Acropolis

In 2021 wordt de huisartsenpraktijk in Megen (gemeente Oss) overgenomen. Hoewel de inpassing van een huisartsenpraktijk met apotheek in het gemeenschapshuis Acropolis in Megen eerder onhaalbaar (b)leek, zijn de nieuwe huisartsen nog steeds hierin geïnteresseerd. Voorwaarde van de gemeente hierbij is dat alle maatschappelijke activiteiten doorgang blijven vinden en op een passende manier geherhuisvest worden.

De gemeente Oss heeft Middenin om ondersteuning gevraagd bij het nieuwe traject. Doel is om binnen afzienbare tijd te komen tot een voor alle partijen haalbaar plan, in ruimtelijke, programmatische en financiële zin, incl. een heldere demarcatie van risico’s mbt de verbouwing (doorvertaald naar taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden). Naast de Acropolis, de huisartsen en de gemeente Oss moet ook gebouweigenaar Mooiland Wonen hiermee instemmen.

Het is Richard gelukt om de relevante onderwerpen in een logische volgorde met partijen te bespreken en hen op één lijn te krijgen. De uitkomsten zijn vervat in huur-/gebruiksovereenkomsten incl. bijbehorende ontwerptekeningen, investerings- en exploitatieramingen en demarcatielijsten. In september 2022 kon de huisartsenpraktijk feestelijk worden geopend.

<<<  Terug naar overzicht Opdrachten