Netwerk

Wij beweren niet alles te weten

Om maximaal te kunnen aansluiten bij een opgave, stelt Middenin een uitgebreid van professionals beschikbaar om bij opgaven te betrekken: een zware adviseur, pientere planeconoom, vlotte vormgever of kritische jurist. Van junioren tot zwaargewichten.

Deelname aan dit netwerk is vrijwillig, maar niet vrijblijvend! Regelmatig organiseren we Kennisontbijtjes en andere gelegenheden om ervaringen en inspiratie met elkaar te delen. Specialisten in onderzoek en beleidsontwikkeling wisselen kennis uit met projectleiders, die bekend zijn met processen en het krachtenveld dat daarbij hoort. Zo ontwikkelen we ons als professional en als ondernemer.

Bovendien stelt dit netwerk ons in staat om op iedere opdracht een “achtervang” aan te bieden. Zo kunnen we kwaliteit en continuïteit garanderen en heeft het netwerk dus meerwaarde voor iedereen die met Middenin (samen)werkt.

Voel je je aangesproken en wil je ook deel uitmaken van ons netwerk? Neem dan direct contact met ons op!