Maatschappelijk vastgoed = “gebouw + organisatie”

Middenin máákt projecten, met als missie: steeds weer komen tot de best passende huisvestingsoplossingen. 
Daarbij staat steeds één vraag centraal: ‘Wat wil je bereiken?’ Natuurlijk, een verbetering van de bestaande situatie ... Maar is die kwalitatief of financieel, voor de eigenaar en/of de gebruiker? De oplossing kan liggen in ‘de stenen’ – maar net zo goed in nieuwe afspraken over gebruik en beheer van bestaande panden en ruimten. En/of in professionalisering van degenen, die zich met dit vastgoed bezighouden (ontwikkelaars, verhuurders, beheerders en exploitanten).

Maatschappelijk vastgoed is vastgoed voor de gemeenschap. In de visie van Middenin worden publieke voorzieningen altijd ontwikkeld en verbeterd mét die gemeenschap. Daarbij spreekt voor zich, dat (beoogde) gebruikers actief worden betrokken – want ls ervaringsdeskundigen zijn zij niet te evenaren.

Mede daarom werken we graag ‘op locatie’, zodat we weten wat er speelt. Wij creëren géén ‘papieren waarheden’, maar realiseerbare oplossingen die op draagvlak kunnen rekenen. En daarmee ook daadwerkelijk gerealiseerd kunnen worden. Wij zijn immers projectenmákers.