Ga je mee bibliotheken?

In de toekomst is ‘bibliotheken’ een werkwoord – Marie-José Frederiks, regiomanager Zuid Bibliotheek Midden-Brabant

Een bibliotheek zonder boeken?! Jazeker! Middenin bracht een bezoek aan de Bibliotheek van de Toekomst in Tilburg, met de mooie naam ‘de Kennismakerij’. Een virtuele én fysieke plek voor kennis, beleving en ontmoeting. Van consumeren naar co-creeëren, van lenen naar delen en van passief naar actief. Wij zetten Marie-José Frederiks, regiomanager Zuid Bibiliotheek Midden-Brabant, Middenin de Aandacht.

De lijst met vragen die we vooraf bedacht hebben, kunnen we aan de kant leggen. Enthousiast begint Marie-José te vertellen: Het is onontkoombaar, de wereld ziet er anders uit. De samenleving verandert en de bibliotheek, die zich in het hart van de samenleving bevindt, moet meeveranderen. Met de komst van e-readers en internet, is het uitlenen van boeken niet meer de centrale functie van de bibliotheek. De bibliotheek wordt steeds meer een knooppunt voor kennis, contact en cultuur. Marie-José: “ De bieb heeft een taak om kennis te delen en verschillende invalshoeken te belichten. Het is in mijn ogen de hoeksteen van de democratische samenleving. Neem de recente aanslagen in Parijs bijvoorbeeld: dit was voor ons aanleiding om lezingen en debatten te organiseren over de betekenis van vrijheid van meningsuiting.

Van biebjuf naar programmamaker
De steeds digitaler wordende samenleving heeft daarmee grote effecten op de bibliotheken en daarmee ook op haar medewerkers. De biebjuf die je streng vanachter haar bril aankijkt als je te luidruchtig bent is niet meer op haar plek. Programmamakers die pro-actief zijn, out of the box durven te denken en aanvoelen waar de samenleving behoefte aan heeft zijn de nieuwe bibliothecarissen. Daarbij is essentieel dat zij lokaal ingebed zijn en de buurt kennen. In sommige culturen is bijvoorbeeld koken heel belangrijk, belangrijker dan lezen. In een multiculturele wijk zou de bieb daarom een kookworkshop moeten organiseren. Dat moet je aanvoelen.

De Kennismakerij: Van collectie naar connectie
De verhuizing van het centrum van Tilburg naar de spoorzone is de uitgelezen kans om te bepalen hoe ze haar rol en positie in de samenleving kan versterken. Enthousiast roept Marie-José: Dat moeten jullie eigenlijk gewoon zien! En voor we het weten zitten we in de auto en leidt Marie-José ons naar de Kennismakerij in de Spoorzone van Tilburg: Een werkplaats waar kennis en ervaringen onderling kunnen worden gedeeld. We komen in een grote ruimte met in het midden een podium, de banken zijn gemaakt van materiaal dat ooit boeken waren en oké, er zijn nog wel enkele boeken te vinden maar duidelijk is dat dit niet de reden is om naar de Kennismakerij te gaan. De Kennismakerij is een voorbeeld hoe de digitale ontwikkelingen fysiek kunnen worden ondersteund en versterkt. Het gaat niet langer om de collectie, maar om de connectie. Het is de werkplaats voor creatie en het podium voor participatie. ”Sinds kort organiseren we ook Geekborrels. Bedoeld om creatief en digitaal Tilburg en Brabant bij elkaar te brengen. Met tijdens elke borrel projecten die nog niet af zijn, waardoor de makers gebruik maken van de knowhow van het publiek”. Een nieuwe manier van kennis delen, halen en brengen. Samen betekenis geven aan informatie, dat is de rol van de Bibliotheek van de Toekomst.

Lees hier meer verhalen van mensen die ons inspireren.