Mediation

Boven tafel krijgen wat er onder tafel speelt

Projecten lopen niet altijd zoals betrokkenen vooraf voor ogen stond. En als de spanning oploopt, wordt het lastiger om vanuit gezamenlijke belangen te blijven denken en werken. De ervaring leert dat het juist dan van belang is om op een zorgvuldige manier met elkaar te communiceren.

De hulp van een onafhankelijke gespreks(bege)leider kan daarbij het verschil maken. En ervoor zorgen dat het niet alleen gaat het over gestelde doelen, taken en verantwoordelijkheden, maar ook over de verwachtingen die betrokkenen daarbij hebben. Want uiteindelijk zijn professionals net mensen …

Richard Koekoek van ons bureau is ADR-geregistreerd mediator. Zijn rol blijkt waardevol in vastgelopen samenwerkingen tussen organisaties, tussen afdelingen binnen één organisatie, of in verstoorde arbeidsrelaties. Richard helpt betrokkenen om op een constructieve manier in gesprek te zijn over hun conflict. In de praktijk blijkt het vaak mogelijk om een vastgelopen samenwerking vlot te trekken. En als niet, dan kan deze op een voor alle partijen acceptabele manier worden beëindigd.

Wilt u meer weten? Neem contact met ons op!