procesbegeleiding transitie bibliotheek AVV

Maatschappelijke veranderingen hebben vanzelfsprekend hun weerslag op de rol en positie van maatschappelijke organisaties. Dit geldt ook voor bibliotheken, die veranderen van product-gedreven (lees: collectie) naar proces-gedreven (lees: een leven lang leren), van producent naar facilitator. Deze ontwikkelingen vragen om creativiteit, flexibiliteit, pro-activiteit en een luisterend oor (wat wil de klant nu écht?).

Dat geldt zeker voor bibliotheekorganisatie AVV. Na een recente fusie en reorganisatie, staat men nu voor een transitie die de organisatie op meerdere vlakken raakt. Bestuur en MT realiseren zich dat de nieuwe situatie om nieuwe competenties van medewerkers vraagt én een ander leiderschap van bestuur en management. Te beginnen bij een veranderproces, waarin samenwerking en verbinding belangrijke kernbegrippen zijn. Zonder actieve betrokkenheid, eigenaarschap en inbreng van klanten, medewerkers, vrijwilligers en maatschappelijke partners heeft deze veranderopgave geen kans van slagen.

logo Drukte van BelangWilnisMaarssenbroekstap 3 en 4

 

 

 

 

 

Bestuur en MT kiezen er voor deze uitdagingen aan te gaan en ze nadrukkelijk niet ‘van bovenaf’ aan te vliegen. Zij streven naar een procesaanpak waarin met alle betrokkenen de ‘reis van visie naar uitvoering’ samen doorlopen. AVV heeft ons gevraagd een proces te begeleiden, waarin bestuur en MT actief kunnen deelnemen.

Glenn en Monique nemen hen mee ‘op expeditie’: we passen onze procesaanpak Drukte van Be!ang en helpen AVV met het benoemen en prioriteren van trends en ontwikkelingen, thema’s en actieplannen. Met als terugkerende uitnodiging: denk mee, doe mee, onderneem mee!

<<< Terug naar overzicht Opdrachten