planontwikkeling ‘t Gasthoês, Horst

Planontwikkeling ‘t Gasthoês, Horst

Horst droomt van een “permanente Herberg de Troost in ’t Gasthoês”, zeker na het unanieme raadsbesluit (eind 2015) om de planvoorbereiding te starten voor het nieuwe Gasthoês. De zgn. Kopgroep is hard bezig om de plannen concreet te maken: er ligt een scherp beeld van ‘wat’ ze met elkaar willen, o.a. vertaald in een vlekkenplan voor het gebouw. Er is nu behoefte om uit te werken ‘hoe’ men de samenwerking voor zich ziet en wat ieders bijdrage daarin zal zijn.  

Kopgroep  vlekkenplan - BG

Glenn en Richard begeleiden de Kopgroep in de te maken keuzes, door de consequenties (organisatorisch, gebouwtechnisch en financieel) voor betrokkenen inzichtelijk te maken. Met name de organisatie van ‘continue culturele vernieuwing en innovatie’ is een prachtige uitdaging: wie wil verantwoordelijkheid dragen, waarvoor dan precies, en wat verwacht hij/zij daarbij van andere partijen? Daarna wordt bekeken of het exploitatieplan bijstelling behoeft.

Parallel daaraan worden de beoogde toekomstige activiteiten/diensten/programmering (die volgt uit voorgaande exercities) vertaald naar een totale ruimtebehoefte, om te vergelijken met het in 2015 gemaakte vlekkenplan en bijbehorende investeringsraming. Hiermee wordt het mogelijk om een stuk realisme te koppelen aan het enthousiasme en de gedrevenheid van de initiatiefnemers.

<<< Terug naar overzicht Opdrachten