Stap 1: workshop ‘een Makelpunt in mijn regio’

U overweegt een Makelpunt in uw regio. Speciaal voor u hebben wij een workshop ontwikkeld: voor kwartiermakers, projectleiders, beslissingsbevoegde managers, bestuurders binnen de eigen organisatie – liefst aangevuld met managers of bestuurders van (mogelijke) lokale partners. De sessie wordt geleid door Richard Koekoek vanuit Middenin en geeft inzicht in:

  • de meerwaarde van een Makelpunt in uw regio;
  • de doelen / beoogde resultaten die worden nagestreefd;
  • wat er komt kijken bij de oprichting van dat Makelpunt.

De uitkomsten worden vertaald in een Plan van Aanpak (een concrete opdracht of mandaat inclusief middelen en een planning) voor de oprichting van het lokale Makelpunt, conform de tijdens de workshop gemaakte keuzes en randvoorwaarden. Dit stuk wordt binnen een week na de workshop aangeleverd. Met dit Plan van Aanpak kan weloverwogen worden besloten tot oprichting van een Makelpunt.

Na een positief besluit gaat u aan de slag met de daadwerkelijke oprichting. Dan is het prettig om te klankborden met andere Makelpunten-in-wording >>>