Stap 2: de werkgroep Makelpunten-in-wording

Wanneer wordt besloten tot oprichting van een Makelpunt, is het zinvol om samen op te trekken met andere Makelpunten-in-wording. Het delen van ervaringen, ideeën en stukken leidt tot versnelling in het ontwikkelproces en tegelijkertijd een gedegen overweging van  gemaakte keuzes. Een werkgroep Makelpunten-in-wording bestaat uit partijen die min of meer in dezelfde ontwikkelingsfase zitten. Doel is om binnen 8-12 maanden een Makelpunt in de eigen regio operationeel te hebben.

Op onregelmatige basis (bij voldoende animo) start een nieuwe werkgroep. Deze wordt begeleid door Richard Koekoek en komt eens in de 2-3 maanden samen.  Doel van de deelnemers is om binnen max. 12 maanden operationeel te zijn.

Interesse? Meld je aan via info@middenin.com. Bij voldoende aanmeldingen wordt een nieuwe werkgroep gevormd.

Routekaart

De werkgroep wordt vormgegeven rondom een ‘routekaart’ zoals die is opgesteld door de Makelpunten die inmiddels operationeel zijn. Terugkijkend op hun pionierswerk, zien zij 5 ontwikkelsporen en 4 processtappen. Per stap wordt een aantal vooraf vastgestelde resultaten opgeleverd:

Spoorboekje Makelpunten

Per stap wordt een bijeenkomst belegd. Ongeveer 1 week vóór iedere bijeenkomst sturen alle deelnemers aan de werkgroep hun resultaat toe. Tijdens de bijeenkomst worden de resultaten vergeleken en besproken, zodat de deelnemers na afloop hun faseresultaat definitief kunnen maken.

Daarnaast is in tussentijdse contactmomenten voorzien, om 1-op-1 te sparren over de specifieke situatie van ieder Makelpunt, de voortgang en zorgvuldige besluitvorming. Dit gebeurt zowel telefonisch als fysiek, bij u op locatie.

Ondersteuning op maat

Desgewenst bieden we ondersteuning op maat (niet inbegrepen), bijvoorbeeld als interim-kwartiermaker of -procesmanager bij de oprichting van uw Makelpunt, of als coach van uw eigen kwartiermaker of procesmanager of toekomstige medewerkers van het Makelpunt. Ondersteuning vindt plaats tegen gereduceerd tarief.

<<< stap 1: workshop ‘Makelpunt in mijn regio’                    stap 3: netwerk Operationele Makelpunten >>>