advies en begeleiding architectenselecties

Een architectenselectie is een lastig iets. Enerzijds heb je duidelijke ideeën over hoe een gebouwontwerp moet worden, anderzijds heb je te maken met financiële, planologische en andere beperkingen. Tegelijk heb je te maken met de Aanbestedingswet, die vraagt dat je je randvoorwaarden en beoordelingscriteria vooraf vastlegt om op een zo objectief en transparant mogelijke manier tot gunning van je ontwerpopdracht te komen.

inkoop

Middenin helpt hierbij. Regelmatig worden we ingeschakeld om Europese of nationale aanbestedingen te begeleiden. Hierbij stellen wij de inhoud centraal: wat wil je bereiken? Vervolgens komen we met een voorstel voor de aanbestedingsprocedure, te hanteren beoordelingscriteria en benodigde documenten om discussie over de randvoorwaarden uit te sluiten. Dit leggen we vast in (een) aanbestedingsleidra(a)d(en).

Ook begeleiden we de procedure. Meestal kiezen we ervoor om alleen de ‘harde’, meetbare aspecten te beoordelen. De beoordeling van de ‘zachte’ aspecten is dan aan degenen, die later van het gebouw gebruik gaan maken. Daarbij zijn we wel beschikbaar als klankbord van de beoordelaars. Op die manier helpen we hen om die partij(en) te kiezen, die voor hun opgave het meest geschikt is (zijn).

 <<<  Terug naar overzicht Opdrachten