Eerdere ervaring van Richard

linkedin

Hieronder een aantal opdrachten die een beeld geven van de kennis en ervaring van Richard. Kijk onder opdrachten voor zijn recente ervaringen of ga naar zijn LinkedIn-profiel.

Gemeente Arnhem – gebiedsvisie Stadsblokken-Meinerswijk

In 2007 vroeg de gemeente Arnhem aan adviesbureau Aestate om een strategie te bedenken om tot een breed gedragen ontwikkelingsvisie te komen voor een bijzonder gebied middenin de stad. Essentieel was dat inwoners van Arnhem actief bij de planvorming werden betrokken.

Stadsblokken-Meinerswijk, ArnhemRichard: “Stadsblokken-Meinerswijk bleek een parel in de stad. Door de centrale ligging, direct tegenover het stadscentrum, heeft de toekomstige invulling van het gebied impact voor heel Arnhem.” In nauwe samenspraak met de opdrachtgever ontwierp Richard een proces, waarin de ook de andere grondeigenaren en overheden een passende rol kregen. Nadat deze instanties hun medewerking hadden toegezegd, werd de aanpak voorgelegd aan de gemeenteraad.

Richard: “In 2008-09 was ik procescoördinator voor de totstandkoming van de visie. Zo’n 600 geïnteresseerden uit de hele stad gingen in gesprek met stakeholders en experts. De ideeën werden vastgelegd in verrassende ontwerpmiddelen, zoals collages en cartoons. Door de belangen en technische en financiële knelpunten te onderkennen, kwamen zij tot een realistische gebiedsvisie.”

Gemeente Bunnik: marktbenaderingsstrategie Brede Scholen, Anne-Frankterrein

Anne Frank-terrein, Bunnik

De gemeente Bunnik ontwikkelt twee multifunctionele accommodaties. Op de locaties die vrijkomen, willen zij verschillende typen woningen ontwikkelen. Hierbij rijst de vraag: op welk moment en welke wijze kunnen marktpartijen (ontwikkelaars, corporaties) meerwaarde bieden?

Richard: “In 2007 heb ik namens Aestate geadviseerd over de aanbesteding van ontwikkeling en beheer van de MFA’s. Ons advies was om de woningbouw apart te ontwikkelen.

In 2009 raakten we in gesprek over het Anne Frankterrein, één van de vrijkomende locaties in hartje Bunnik. Hier zou een programma komen van gemengde woningbouw, commerciële voorzieningen en ondergronds parkeren. Op verzoek van de projectmanager ben ik gevraagd om een ontwikkelcompetitie voor te bereiden.”

Gemeente Helmond: Sportboulevard

sportboulevard HelmondHelmond Sport is al jaren met de gemeente Helmond in gesprek over een nieuw stadion op nader te bepalen locatie.

Inmiddels is er sprake van achterstallig onderhoud in het huidige stadion. Mede daarom is bij de gemeente het idee voor een “sportboulevard” ontstaan: een levendige ontmoetingsplek voor bewoners van de omliggende wijken, met daarin een nieuw stadion én verschillende andere voorzieningen.

Richard: “Vanwege de ruime ervaring van Aestate met de ontwikkeling van voetbalstadions, vroeg de gemeente ons om het proces van conceptontwikkeling te leiden. Hiertoe vormden we een werkgroep met ambtenaren en bestuurders van Helmond Sport. Binnen 5 maanden kon ik een breed gedragen concept met maatschappelijke en commerciële voorzieningen aan de gemeenteraad presenteren.”

Gemeente Diemen – Centrumplan, Sniep, Brede HOED

Begin 2005 werd APPM door de gemeente Diemen benaderd om de projectmanager te ondersteunen bij de herontwikkeling van het gemeente diemencentrum van Diemen: het winkelcentrum werd vernieuwd en uitgebreid met een ondergrondse parkeergarage en 85 woningen.

Richard: “Mijn eerste gebiedsontwikkelingen, heel verschillend qua fase en context. Hier heb ik ontzettend veel geleerd over grondexploitatie, RO-procedures en het krachtenveld, waarbinnen de plannen tot realisatie moeten worden gebracht.”

In 2006 hielp Richard mee met de ontwikkeling van een gemeentebrede projectmatige werkwijze. En namens Aestate volgden daarna nog een rol als procescoördinator voor industrie- en bedrijventerrein “Sniep” (herontwikkeling tot woonwijk met zo’n 1.200 woningen) en de projectleiding van de initiatieffase van een gezondheidscentrum met daarboven bijzondere woonvormen (“De Brede HOED”).

Phanos –  ontwikkeling Hof van Saksen

Een vakantieresort met 800 woningen en bijbehorende voorzieningen – én een organisatie, die vanaf  oplevering op topniveau kan presteren. Richard ondersteunde ontwikkelaar/eigenaar Phanos bij de formulering  van het vastgoedconcept en stelde de integrale planning (realisatie, inhuizing, exploitatie- en beheermodel, werving, opleiding, marketing, etc.) op en heeft op de diverse aspecten geadviseerd.