Een paar voorbeelden

Kern van onze opdrachten: het vertalen van maatschappelijke doelstellingen in organisatorische en ruimtelijke oplossingen. Dat doen we voor gemeenten, woningcorporaties, onderwijs- en welzijnsinstellingen, verenigingen en zorgverleners. Maar ook voor andere initiatiefnemers, ontwikkelaars, beheerders, exploitanten en beleggers met (oog voor) maatschappelijk belang. Een selectie: