Rolde: projectmanagement Hof van Saksen

Een vakantieresort met 800 woningen en bijbehorende voorzieningen – én een organisatie, die vanaf  oplevering op topniveau kan presteren. Dat was het project dat Aestate in goede banen mocht leiden. Richard stelde de integrale projectplanning (realisatie, inhuizing, exploitatie- en beheermodel, werving, opleiding, marketing, etc.) op.

 HOF VAN SAKSENOok ondersteunde Richard ontwikkelaar Phanos bij de formulering  van het vastgoedconcept en heeft hij op de diverse aspecten geadviseerd. Daarbij stuitte hij op inconsistenties tussen exploitatie- en vastgoedconcept. Gezien het stadium waarin de bouw zich bevond, werden deze adviezen terzijde gelegd …

 

<<<  terug naar Eerdere ervaring van Middenin-ers