Diemen: Centrumplan, Sniep e.a.

Begin 2005 werd APPM door de gemeente Diemen benaderd om de projectmanager te ondersteunen bij de herontwikkeling van het centrum van Diemen: het winkelcentrum werd vernieuwd en uitgebreid met een ondergrondse parkeergarage en 85 woningen. Deze taak was voor Richard, waarna al snel een rol als procescoördinator voor industrie- en bedrijventerrein “Sniep” (herontwikkeling tot woonwijk met zo’n 1.200 woningen) volgde.

winkelcentrum Diemerplein01_HELPERMAAR_TOTAAL_80130070_archdtp1-5-21-bew_4In 2006 hielp Richard mee met de ontwikkeling van een gemeentebrede projectmatige werkwijze. En namens Aestate volgde nog de rol als projectleider van de initiatieffase van een gezondheidscentrum met daarboven bijzondere woonvormen (“De Brede HOED”).

Richard: “Mijn eerste gebiedsontwikkelingen, heel verschillend qua fase en context. Hier heb ik ontzettend veel geleerd over grondexploitatie, RO-procedures en het krachtenveld, waarbinnen de plannen tot realisatie moeten worden gebracht.”

<<<  terug naar Eerdere ervaring van Middenin-ers