Arnhem: gebiedsvisie Stadsblokken-Meinerswijk

In 2007 vroeg de gemeente Arnhem aan adviesbureau Aestate om een strategie te bedenken om tot een breed gedragen ontwikkelingsvisie te komen voor een bijzonder gebied middenin de stad. Essentieel was dat inwoners van Arnhem actief bij de planvorming werden betrokken.

Stadsblokken-Meinerswijk, ArnhemRichard: “Stadsblokken-Meinerswijk bleek een parel in de stad. Door de centrale ligging, direct tegenover het stadscentrum, heeft de toekomstige invulling van het gebied impact voor heel Arnhem.” In nauwe samenspraak met de opdrachtgever ontwierp Richard een proces, waarin de ook de andere grondeigenaren en overheden een passende rol kregen. Nadat deze instanties hun medewerking hadden toegezegd, werd de aanpak voorgelegd aan de gemeenteraad.

In 2008-09 was Richard procescoördinator voor de totstandkoming van de gebiedsvisie: “Zo’n 600 geïnteresseerden uit de hele stad gingen in gesprek met stakeholders en experts. De ideeën werden vastgelegd in verrassende ontwerpmiddelen, zoals collages en cartoons. Door de belangen en technische en financiële knelpunten te onderkennen, kwamen zij tot een realistische gebiedsvisie.”

<<<  terug naar Eerdere ervaring van Middenin-ers