Utrecht: open planproces Veemarktterrein

De dienst Stadsontwikkeling van de gemeente Utrecht werkte aan een Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE) voor de herontwikkeling van het Veemarktterrein tot een locatie met zo’n 500 woningen. Het SPvE vormde een belangrijk document in de aanbesteding van deze ontwikkelopgave en kwam mede tot stand via een open planproces.

project-utrecht-veemarktRichard begeleidde de werksessies met geïnteresseerden en adviseerde over hoe om te gaan met de ontvangen inbreng. Uiteindelijk werd zijn voorstel, om pas in een later stadium te gaan samenwerken met een marktpartij, overgenomen.

<<<  terug naar Eerdere ervaring van Middenin-ers