Utrecht: voorzieningen Leidsche Rijn

Het Referentiekader Voorzieningen Leidsche Rijn omschrijft het programma en de financiering van alle maatschappelijke voorzieningen in Leidsche Rijn. Dit referentiekader wordt jaarlijks geactualiseerd in samenwerking met de betrokken gemeentelijke diensten, die verantwoordelijk zijn voor de realisatie van openbare en maatschappelijke voorzieningen in Leidsche Rijn.

Het projectbureau huurde Erik in om de actualisatie van 2008 te coördineren en de inhoud af te stemmen met de betrokken diensten. Erik bereidde ook de bestuurlijke besluitvorming voor.

<<<  terug naar Eerdere ervaring van Middenin-ers