Even geen sociale woningbouw meer?

Wat als we voorlopig eens geen sociale huurwoningen meer bijbouwen, maar ons maximaal richten op doorstroming? Dit prikkelende idee heb ik uitgewerkt tot een column, opgenomen in de KEI-update van gisteren: http://bit.ly/hZSotv. Let wel: het is een column – bedoeld om te prikkelen, niet om alle nuances en oplossingen weer te geven. Natuurlijk weet ik ook wel dat de zaak niet zo zwart-wit ligt. Maar ik ben er wel van overtuigd dat gemeenten, projectontwikkelaars, beleggers en corporaties in hun taakopvatting nog onvoldoende inspelen op de verander(en)de woningmarkt.

Laat ik er nog iets aan toevoegen. In tijd van crisis lijken partijen geneigd om zich op hun vertrouwde taakgebied terug te trekken. Daarmee gaan zij -al dan niet bewust- uit van een situatie waarin de woningmarkt slechts tijdelijk afwijkt van de vroegere situatie. En dat geloven wij nou net niet! In onze ogen verandert de woningmarkt structureel en fundamenteel, als gevolg van voortgaande individualisering van de maatschappij, een stijgende levensverwachting (langere wooncarrière), een afnemende bevolking(sgroei) en een steeds kritischer en mondiger consument. De eerste punten vergroten de druk op de woningmarkt; het laatste punt de noodzaak om die druk te verlagen door op hun wensen in te spelen.

Gemeenten en corporaties zijn samen in staat om de “mismatch” tussen vraag en aanbod op de regionale woningmarkt in beeld te brengen. Daarmee kunnen zij gerichte keuzes maken, die de kwaliteit van stad en dorp voor de lange termijn dienen. Ontwikkelaars en beleggers kunnen deze informatie gebruiken om in te spelen op lokale behoeften. Resultaat zijn succesvolle samenwerkingen, omdat die tot stand komen op basis van de wederzijdse meerwaarde van partners.

Geschreven door: Richard

Richard geeft leiding en/of adviseert op het brede terrein van ruimtelijke ontwikkeling. Sinds november 2009 is hij de nieuwe directeur van Middenin.