Nieuwsgierig naar ruimte

Welkom bij Middenin, hét bureau op het snijvlak van maatschappelijk beleid en maatschappelijk vastgoed!

Middenin gáát voor optimaal renderend maatschappelijk vastgoed. Daarmee bedoelen we (brede) scholen, IKC's, buurt- en dorpshuizen, MFA’s/MFC's, sportparken en zwembaden die intensief worden gebruikt, omdat ze aansluiten bij de wensen vanuit de omgeving. Dat gaat niet alleen over gebouwen. Minstens zo belangrijk zijn de mensen die deze voorzieningen tot een succes (gaan) maken.

Vanuit dat vertrekpunt draagt Middenin een ‘steentje’ bij. Als projectenmakers verzorgen wij procesbegeleiding en projectmanagement, geven we advies op onderdelen en coachen en trainen we betrokkenen. Of we treden op als bemiddelaar, om een vastgelopen samenwerking vlot te trekken (danwel op een acceptabele manier te beëindigen). Samen creëren we plekken waar mensen graag en vaak komen: betekenisvolle plekken.